Azimfamily Azimfamily: Turning Around Companies

Turning Around Companies


TAJUK PERBENTANGAN

TURNING AROUND COMPANIES IN A RECESSIONARY ECONOMY

 
Oleh Hanbal dan Abu Daud, yang bermaksud;


…….MANUSIA ADALAH BERKONGSI DALAM TIGA PERKARA IAITU DALAM MEMILIKI AIR, RUMPUT RAGUT DAN BAHAN API……………

 
ISI KANDUNGAN                                MUKA SURAT

 

1.    Pendahuluan                                         1

1.1  Konsep Pemulihan Syarikat                       1

1.2  Globalisasi Ekonomi Sepintas lalu               5

1.3  Pemilihan Firma                                       7

      1.3.1     *******************   8                              

1.3.2     Latar Belakang                                  9

1.4  Struktur Organisasi Firma                         10

1.5  Maklumat Korporat                                  

1.5.1               Misi                                         12

1.5.2               Objektif                                    12

1.5.3               Fungsi                                      

1.5.4               Kategori Jawatan                         13

1.6  Pemegang saham                                   14

1.7  Kedudukan ****** Sebelum Langkah Pemulihan                                                             14
1.8  Isu                                                        15


2.0  Faktor Pemulihan Syarikat                 16


2.1  Implikasi Kewangan                               16

2.2  Implikasi Situasi Persekitaran                 16

2.3  Cadangan                                            19

2.3.1               Tujuan                               19
  
2.3.2               Reaksi Ekonomi                  19

2.3.3               Meningkatkan Nilai Faedah

      Kumpulan                       21

 
3.0 Strategi                                            25


      3.1  Pendekatan Maxi-Maxi                  25

      3.2.1     Kemaskini Dalaman                25

      3.2.2     Permodalan Semula                27

      3.2.3     Memperkukuhkan Sumber

Korporat                               29

      3.2        Kaedah Dilaksanakan              30

      3.2.1     Pengekalan Imej                    30

Perlaksanaan Projek Pembinaan

Perumahan                           30

      3.2.3     Pelupusan Kepentingan           31

      3.2.4     Penjualan Bangunan Yang

Dimiliki                                  31

      3.2.5     Membatalkan Pembelian Aset

                    Tanah                                32

             3.2.6      Pembelian Saham Anak Syarikat

Milik Pihak Lain                     32

      3.2.7     Pengekalan Saham                 33

      3.2.8     Menaiktaraf Kepentingan         33

      3.2.9     Peningkatan Dagang Papan Chi 34

      3.2.10    Cadangan Penamatan Anak

                    Syarikat                              34

      3.2.11    Pinjaman                              35

 

4.0 Ulasan                                             35


      4.1  Kesan Strategi *******                35

4.1.1               SWOT                            36

4.1.2               Cadangan                       38

4.1.3               Potensi                          39

4.1.4               Penemuan                      40

4.1.4.1        Polisi                       41

4.1.4.2        Kewangan                42

4.2  Kesimpulan Penganalisaan Diatas   42

4.2     Persoalan Oleh Pengkaji                43

 

5.0 Rumusan                                          46

 


      Rujukan                                             49

 

Tiada ulasan: