Azimfamily Azimfamily: Pahala Membaca Doa Memuji ALLAH SWT

Pahala Membaca Doa Memuji ALLAH SWT


Sayyidina Umar Bin Khatab berkata : Rasulullah SAW telah bersabda Wahai Umar bacalah doa ini,karena membaca doa ini akan memperoleh pahala yang sangat besar, tujuh puluh ribu Malaikat berbuat kebajikan karena membaca doa ini, satu Malaikat mempunyai mulut,tujuh puluh dan mempunyai kepala tujuh puluh. Tiap satu memuji kepada Allah SWT dan semua itu diberikan kepada orang yang mau membaca doa ini, Allah memberi rahmat kepadanya
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH 

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG WAHAI DZAT YANG BANYAK PEMBERIAN-NYA, WAHAI DZAT YANG SELALU BERTEMU, WAHAI DZAT YANG BAGUS PERBUATAN-NYA, WAHAI DZAT YANG MEMBERI RIZQI HAMBA PADA SETIAP KEADAAN, WAHAI DZAT YANG MENCIPTAKAN SESUATU DENGAN TIDAK MEMAKAI CONTOH. WAHAI DZAT YANG KEKAL YANG TIDAK AKAN BINASA. SELAMATKANLAH KAMI DARI KUFUR DAN TERSESAT DENGAN KEBENARAN  LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA BIMBANG DAN RAGU MASUK KE DALAM KEIMANANKU KEPADA ENGKAU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI, MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.  YA ALLAH, SEANDAINYA KUFUR MASUK DALAM KE ISLAMANKU KEPADA ENGKAU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT SERAYA BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.


YA ALLAH, SEANDAINYA RASA BIMBANG DAN RAGU MASUK KE DALAM KE-TAUHIDANKU TERHADAP ENGKAU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT SERAYA BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA SOMBONG, TAKABBUR, RIYA, MENONJOLKAN DIRI DAN KEKURANGAN DI DALAM AMAL PERBUATANKU UNTUK ENGKAU MASUK DALAM HATIKU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI , MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA SIFAT PEMBOHONG, PENGUMPAT, MENGADU DOMBA DAN PENDUSTA, BERJALAN DALAM LISANKU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.  WAHAI ALLAH, SEANDAINYA TERLINTAS DIDALAM HATIKU RASA WAS-WAS, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA PENYERUPAAN DAN KELALAIAN MASUK DIDALAM KEMA’RIFATANKU KEPADA ENGKAU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA NIFAQ, DOSA-DOSA BESAR DAN MASUK DALAM HATIKU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA SIFAT RIYA MASUK DALAM AMAL PERBUATANKU DAN UCAPANKU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, KEJELEKAN-KEJELEKAN YANG TELAH KUPERBUAT, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, KEBAJIKAN-KEBAJIKAN YANG TELAH ENGKAU KEHENDAKI UNTUK AKU, KEMUDIAN AKU TIDAK MENYUKURI-NYA DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, PERKARA-PERKARA YANG TELAH ENGKAU TAQDIRKAN ATAS AKU, KEMUDIAN AKU TIDAK MERASA SENANG/ TIDAK MENERIMANYA DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.


YA ALLAH, KENIKMATAN-KENIKMATAN YANG TELAH ENGKAU KURNIAKAN KEPADAKU KEMUDIAN AKU BERBUAT MAKSIAT TERHADAP ENGKAU ATS KENIKMATAN TERSEBUT, DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, KENIKMATAN-KENIKMATAN YANG TELAH ENGKAU KURNIAKAN KEPADAKU KEMUDIAN AKU LALAI BERSYUKUR KEPADA ENGKAU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.       

YA ALLAH, APA-APA YANG TELAH ENGKAU KUASAKAN KEPADAKU DAN AKU BELUM MEMBERI HAKNYA SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W. WAHAI ALLAH, KEBAJIKAN-KEBAJIKAN YANG TELAH ENGKAU ANUGERAHKAN KEPADAKU DAN AKU BELUM MEMUJI ENGKAU DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, BERFIKIR DENGAN KEKUASAAN ENGKAU YANG ENGKAU CIPTAKAN TERHADAPKU KEMUDIAN AKU MEMEJAMKAN MATA SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, PERBUATAN-PERBUATAN YANG AKU LAKUKAN DIDALAM UMURKU, SEDANGKAN ENGKAU TIDAK RIDHO DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, AMAL-AMALKU YANG ENGKAU PERPENDEK DIDALAM MENGHARAP HARAP RAHMATMU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W. 

YA ALLAH, JIKALAU AKU BERGANTUNG KEPADA SELAIN ENGKAU DIDALAM KEPAYAHAN-KEPAYAHAN SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, JIKALAU AKU MEMINTA PERTOLONGAN KEPADA SELAIN ENGKAU DIDALAM KECELAKAAN –KECELAKAAN SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.


YA ALLAH, URUSAN-URUSANKU YANG TELAH ENGKAU BAGUSKAN DENGAN ANUGERAH ENGKAU DAN AKU PANDANG DARI SELAIN ENGKAU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, JIKALAU KAKIKU TERGELINCIR DARI JAMBATAN KERANA MEMINTA SELAIN ENGKAU, MAKA TETAPKANLAH. SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH,DZAT YANG MAHA HIDUP, WAHAI DZAT YANG TERUS MENERUS, WAHAI DZAT YANG MEMILIKI RAHMAT, WAHAI DZAT YANG BANYAK ANUGERAH, WAHAI DZAT YANG BANYAK MEMBERI, WAHAI DZAT YANG MEMILIKI KERAJAAN, WAHAI DZAT YANG TIADA TUHAN MELAINKAN ENGKAU, MAHA SUCI ENGKAU, SESUNGGUHNYA AKU TERMASUK GOLONGANNYA ORANG YANG BERBUAT ZALIM, WAHAI TUHANKU, JANGANLAH ENGKAU TINGGALKAN AKU SENDIRIAN ENGKAULAH WARIS YANG PALING BAIK. WAHAI ALLAH, DEMI KEBENARAN LAA ILAA ILAAHAILLALLAAH DAN KEMULIANYA, DAN DEMI KEBENARAN ARASY DAN KEAGUNGANNYA, DAN DEMI KEBENARAN KALAM DAN BERJALANNYA, DEMI KEBENARAN LAUF MAKHFUZH DAN PENJAGA-PENJAGANYA DAN DEMI KEBENARAN JEMBATAN DAN KELEMBUTANNYA, DAN DEMI KEBENARAN JIBRIL DAN KEJUJURANNYA, DAN DEMI KEBENARAN MIKA’IL DAN BELAS KASIHNYA, DAN DEMI KEBENARAN ISROFIL DAN SANGKAKALANYA, DAN DEMI KEBENARAN IZRAIL DAN TERPILIHNYA, DAN DEMI KEBENARAN RIDWAN DAN SYURGANYA, DAN DEMI KEBENARAN MALIK DAN NEREKA JAHANAMNYA, DAN DEMI KEBENARAN ADAM DAN TERPILIHNYA, DAN DEMI KEBENARAN SYITS DAN KENABIANNYA, DAN DEMI KEBENARAN NUH DAN PERAHUNYA,DAN DEMI KEBENARAN IBROHIM DAN TERPILIHNYA SEBAGAI KEKASIH, DAN DEMI KEBENARAN ISHAQ DAN KEAGAMAANNYA, DAN DEMI KEBENARAN ISMAIL DAN DI SEMBELIHNYA, DAN DEMI KEBENARAN YA’KUB DAN KEDUDUKANNYA DAN DEMI KEBENARAN YUSUF DAN TERASINGNYA, DAN DEMI KEBENARAN MUSA DAN AYAT-AYATNYA. DAN DEMI KEBENARAN HARUN DAN KEHORMATANNYA DAN DEMI KEBENARAN HUD DAN KEWIBAWAANNYA.

DAN DEMI SHOLEH DAN UNTANYA DAN DEMI KEBENARAN LUTH DAN PEMIKIRANNYA. DAN DEMI KEBENARAN YUNUS DAN AJAKANNYA. DEMI KEBENARAN ISA DAN KEJIWAANNYA DAN DEMI KEBENARAN MUHAMMAD SAW YANG TERPILIH DAN SYAFA’ATNYA. 


YA ALLAH, WAHAI DZAT YANG MAHA HIDUP, WAHAI DZAT YANG TIADA TUHAN MELANKAN ENGKAU, MAHA SUCI ENGKAU, SESUNGGUHNYA AKU TERMASUK GOLONGAN ORANG-ORANG ZALIM.  TIADA TUHAN MELAINKAN DIA (ALLAH) KEPADA-NYA AKU BERTAWAKAL, DAN ALLAH ADALAH TUHAN ARASY YANG AGUNG.


ALLAH MENCUKUPI AKU, SEBAIK-BAIKNYA DZAT YANG MENGURUS SEBAIK-BAIK PELINDUNG DAN SEBAIK-BAIK PENOLONG TIDAK ADA DAYA DAN KEKUATAN KECUALI DENGAN ALLAH YANG MAHA LUHUR DAN MAHA AGUNG. WAHAI TUHAN KAMI, BERILAH KAMI KEBAIKAN DIDUNIA DAN AKHIRAT DAN LINDUNGILAH KAMI DARI SIKSA NERAKA. SEMOGA RAHMAT ALLAH DI LIMPAHKAN ATAS SEBAIK-BAIK MAKHLUKNYA DAN CAHAYA ARASY, IAITU JUNJUNGAN KITA NABI KITA DAN PEMBERI SYAFA’AT KEPADA KITA, IAITU MUHAMMAD, SELURUH KELUARGA DAN PARA SAHABAT BELIAU SEMUA.  DENGAN RAHMATMU WAHAI DZAT YANG PALING BELAS KASIH, TUHAN SEMESTA ALAM.

Tiada ulasan: