Azimfamily Azimfamily: Kesihatan dan Keselamatan

Kesihatan dan Keselamatan


PERKONGSIAN PENGETAHUAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN


 
* Masalah-masalah pekerja

* Organisasi bertanggungjawab mencipta dan mengekalkan persekitan kerja yang bebas daripada masalah yang boleh mengakibatkan kecederaan, penyakit dan kematian.

* Kematian

* Burnout

* Program Penjagaan Kesihatan Pekerja (Employee Wellness Programme)

* Program Keselamatan

 


A.        TEKANAN KERJA


 
* Tekanan ialah perbezaan antara keadaan yang dipersepsikan dengan keadaan yang diingini oleh pekerja.

* Tekanan mempengaruhi 2 tingkahlaku :-

* Kesihatan psikologikal dan fisiologikal pekerja

* Usaha pekerja untuk mengatasi tekanan dengan menghalang atau mengurangkannya.

* Faktor utama (di Amerika Syarikat) yang menyebabkan tekanan ialah :-

* Terlalu banyak kerja

* Kekurangan masa untuk diri sendiri

* Kurang kawalan untuk pekerjaannya.

* Kesannya :-

* Tingkat ketidakhadiran yang tinggi

* Pusingganti

* Kebimbangan

* Saling pergantungan

* Kawalan tekanan

* Organisasi

* Pengurusan menghalang

* Mengekalkan budaya produktif

* MBO

* Mengawal persekitaran fisikal

* Kemudahan-kemudahan kesihatan pekerja

* Pekerja sendiri

* Meditation

* Exercise

* Menghapuskan faktor yang menyebabkan tekanan

* Kaunseling

* Cuti

 

1.          Kawalan Tekanan – Organisasi


* Pengurus halangan

* Pengurus-pengurus mengenalpasti masalah yang bakal wujud dan mengambil langkah-langkah mengatasi masalah-masalah tersebut.

* Tinjauan dan temuduga pekerja secara berkumpulan – alat penting

* Budaya produktif

* Kenyataan misi yang merangkumi pengekalan persekitaran organisasi yang positif dan kepuasan pekerja akan dapat mengurangkan tekanan.

* Pengurusan melalui objektif (MBOs)

* Mengenalpasti matlamat pekerja, mengesahkan tanggungjawab dan memperkukuhkan komunikasi akan mengurangkan tekanan pekerja semasa kerja.

* Mengawal persekitaran fisikal

* Mengurangkan pencemaran bunyi, suhu dan sebagainya

* Persekitaran yang selamat.

* Kemudahan-kemudahan kesihatan pekerja.

* Meningkatkan kemudahan kesihatan untuk meningkatkan kesihatan dan moral pekerja seterusnya mengurangkan tekanan.

 

2.          Kawalan Tekanan – Peribadi


* Meditation

* Rehat secara mental dan fisikal – mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan kepuasan dan prestasi pekerja

* Exercise

* Jogging, badminton, aerobik, menunggang basikal atau berenang – menyihatkan secara mental dan fisikal.

* Menghapuskan factor-faktor yang menyebabkan tekanan.

* Kaunseling

* Cuti

 

3.          Burnout


* Lebih teruk daripada tekanan pekerjaan.

* Burnout – persepsi bahawa seseorang telah memberi lebih daripada menerima.

* Boleh berlaku di semua peringkat.

* Are you burnout?

* Lima tanda amaran – burnout!

* Pekerja tidak mempunyai suara dalam cara bagaimana hendak melaksanakan sesuatu pekerjaan.

* Perasan tidak dapat mengejar orang lain.

* Sentiasa sakit.

* Keinginan untuk berhenti kerja tetapi takut.

* Perubahan-perubahan  mendadak di tempat kerja.

 

4.          Tanda-tanda Burnout Pekerja


* Fisikal

* Pakaian, sakit kepala, tulang belakang, gastrik, ketidakhadiran, Depresi dan letih.

* Sakit kerongkong

* Emosional

* Bongkok, bosan, rasa benci, putus asa.

* Tingkahlaku

* Produktiviti rendah, tidak terfokus, tidak hadir, rasa benci, penyalahgunaan dadah.

 

Langkah-langkah Menghalang Burnout


* Menerima hakikat bahawa masalah itu wujud

* Organisasi mempunyai polisi, orientasi dan latihan untuk membantu mereka mengatasi masalah burnout.

* Melatih pengurus untuk mengenalpasti masalah burnout dan menghantar pekerja tersebut untuk kaunseling.

* Had masa – untuk menghalang tekanan dan burnout.

* Mengiktirafkan sumbangan pekerja.

* Menyediakan kemudahan pekerja meluahkan emosi masing-masing.

* Membekalkan kemudahan latihan semula.

 

B.        Program Penjagaan Kesihatan Majikan

 
* Faedah Program Kesihatan (wellness program)

* Penambahbaikan fisiologikal

* Mengurangkan berat badan, kekuatan yang lebih tinggi, kurang merokok, tekanan darah yang lebih baik, mengurangkan tekanan.

* Perubahan tingkahlaku

* Mengurangkan masalah ketidakhadiran, produktiviti yang rendah, kemalangan disebabkan keletihan, kreativiti, tuntutan insurans.

* Faedah Kepada Organisasi

* Mengurangkan tuntutan insurans, kurangkan kematian akibat kemalangan, mengurangkan kos pampasan, meningkatkan moral dan produktiviti.

 

Masalah Penyalahgunaan Alkohol/Dadah/Merokok


* Pengujian Dadah – polisi yang sesuai

* Akta bebas daripada dadah 1988

* Polisi, program kesedaran, situasi gunatenaga, notifikasi agensi, usaha ‘good faith’, pengujian.

* Penyalahgunaan alcohol

* Menghalang melalui pendidikan, polisi dan program pemuliharaan.

* Merokok

* Menghalang secara keseluruhannya (ban), galakan ‘No Smoking’, Kawasan Larangan Rokok (bahaya).\


1.Program Keselamatan


* Latihan dan orientasi pekerja ke arah tingkahlaku bekerja secara selamat.

* Lima langkah utama mencegah kemalangan :-

* Menghapuskan gangguan

* Menggunakan alat-alat yang selamat

* Papan kenyataan – amaran

* Melatih pekerja

* Pakaian, kasut, topi keselamatan dan sebagainya.


2. Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan


    Pekerjaan


* Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

* Setiap pekerja mesti dibekalkan dengan persekitaran bekerja yang selamat, bebas daripada gangguan/kecederaan.

* Majikan perlu mematuhi piawaian dan perundangan kesihatan dan keselamatan (Rujuk OSHA)…. rujuk kajian kes.

* National Institute  for Occupational  Safety and Health (NIOSH) (rujuk NIOSH)

* Membuat penyelidikan dan mengumpul data tentang keselamatan dan kesihatan pekerja.

* Piawaian Ergonomik

Tiada ulasan: