Azimfamily Azimfamily: Secret Jutawan Perniagaan Oleh Muhammad Hafiz Azim

Secret Jutawan Perniagaan Oleh Muhammad Hafiz Azim


RAHSIA STRATEGI JUTAWAN PERNIAGAAN      SO  = KEKUATAN DAN PELUANG


-        MEMPERKUKUHKAN DAN MEMPERBAIKI PERTUMBUHAN PENDAPATAN


-        MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGSTRUKTURAN TM DAN ELETRONIK

 
-        MEMPERKUKUHKAN DAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN PELANGGAN UNTUK MENGENDALIKAN DAYA SAING


-        MENERUSKAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEUPAYAAN

 
-        MEMAJUKAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN KEPADA PELANGGAN MENERUSI TM

 


WO= KELEMAHAN DAN PELUANG

 
-        MEMPERKUKUHKAN DAN MEMPERBAIKI HUBUNGAN PELANGGAN


-        MENYEMAI NILAI KUALITI DI DALAM PENGURUSAN

 
-        MENEKANKAN KESELAMATAN MAKLUMAT DAN PENGENDALIAN PENGURUSAN RISIKO


-        MENGUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KEPADA ANGGOTA


-        MEMPERKUKUHKAN DAN MEMPERBAIKI KESELURUHAN SISTEM PENGAWASAN

 


ST=  KEKUATAN DAN ANCAMAN


-        MEMPELBAGAI PRODUK UNTUK MENGHADAPI PERSAING

 
-        MEMPERKUKUHKAN DAN MEMPERBAIKI HUBUNGAN PELANGGAN

 
-        MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGSTRUKTURAN TM DAN ELETRONIK BAGI MENAWARKAN NILAI TAMBAH YANG BAIK KEPADA PELANGGAN

 
-        GALAKAN PELABURAN BERUPA INSENTIF KEPADA PELABURAN ASING DAN PELABUR TEMPATAN


-        K – PEKERJA

 


   WT= KELEMAHAN DAN ANCAMAN-        MEMPERTINGKATKAN PRODUKTIVITI ANGGOTA


-        MEMPERKUKUHKAN DAN MEMPERBAIKI HUBUNGAN PELANGGAN


-        MENUTUP SUBSIDIARI YANG TIDAK AKTIF


-        MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGSTRUKTURAN TM DAN ELETRONIK BAGI MENAMBAHKAN NILAI TAMBAH YANG LEBIH BAIK KEPADA PELANGGAN

       


                                            
           

                  STRATEGI KERAHSIAAN
            

STRATEGI    1    -     KEMUDAHAN PENGSTRUKTURAN

                                TM DAN ELETRONIK

 
STRATEGI    2    -     BAIKI HUBUNGAN PELANGGAN


STRATEGI    3    -     BAIKI PERKHIDMATAN

                                PELANGGAN


STRATEGI    4    -     BAIKI PERTUMBUHAN

                                PENDAPATAN


STRATEGI    5    -     PENYELIDIKAN DAN

                                PEMBANGUNAN

 
STRATEGI    6    -     PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN

                                PELANGGAN


STRATEGI    7    -     NILAI KUALITI DALAM

                                PENGURUSAN


STRATEGI    8    -     KESELAMATAN MAKLUMAT DAN

      PENGURUSAN RISIKO

 
STRATEGI    9    -     PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

                                KEPADA ANGGOTA
 

STRATEGI    10   -     BAIKI SISTEM PENGAWASAN

 
STRATEGI    11   -     PELBAGAI PRODUK UNTUK

                                MENGHADAPI PERSAING


STRATEGI    12   -     GALAKAN PELABURAN BERUPA

                                INSENTIF  KEPADA PELABUR

                                ASING DAN TEMPATAN

 
STRATEGI    13   -     K – PEKERJA


STRATEGI    14   -     PRODAKTIVITI ANGGOTA


STRATEGI    15   -     MENUTUP SUBSIDIARI YANG

                                TIDAK AKTIF