Azimfamily Azimfamily: September 2014

Khutbah Terakhir Rasullullah SAW

Ketika Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji yang terakhir, maka pada 9 Zulhijjah tahun 10 hijarah di Lembah Uranah, Bukit Arafah, baginda menyampaikan khutbah terakhirnya di hadapan kaum Muslimin, di antara isi dari khutbah terakhir Rasulullah SAW itu ialah:
"Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan, Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir disini pada hari ini.
"Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.
"Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil.
"Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian, dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah-lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.
"Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah solat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama; tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam Taqwa dan beramal saleh.
"Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan diatas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.
"Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Qur'an dan Sunnahku.
"Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah Ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba-hamba-Mu."
 
 Keluarga Azim

   


AYAHANDA DAN BONDA
 
    

 
PUTERA-PUTERA
 
 
MUHAMMAD ZARIF AZIM (ALONG)
Jururawat Lelaki di Hospital KPJ Puteri Specialist Johor Bahru
 
MUHAMAMD HAFIZ AZIM (ANGAH)
Jururawat Lelaki di Hospital KPJ  Tawakal Kuala Lumpur
 
 
 
 
 
MUHAMMAD ZHAFRI AZIM (ALANG)
Jururawat Lelaki di Hospital KPJ  Damansara
 
MUHAMMAD HARIZ AZIM (BONGSU)
Pelajar SMK Presint (11) Putrajaya
 

 

 

Turning Around Companies


TAJUK PERBENTANGAN

TURNING AROUND COMPANIES IN A RECESSIONARY ECONOMY

 
Oleh Hanbal dan Abu Daud, yang bermaksud;


…….MANUSIA ADALAH BERKONGSI DALAM TIGA PERKARA IAITU DALAM MEMILIKI AIR, RUMPUT RAGUT DAN BAHAN API……………

 
ISI KANDUNGAN                                MUKA SURAT

 

1.    Pendahuluan                                         1

1.1  Konsep Pemulihan Syarikat                       1

1.2  Globalisasi Ekonomi Sepintas lalu               5

1.3  Pemilihan Firma                                       7

      1.3.1     *******************   8                              

1.3.2     Latar Belakang                                  9

1.4  Struktur Organisasi Firma                         10

1.5  Maklumat Korporat                                  

1.5.1               Misi                                         12

1.5.2               Objektif                                    12

1.5.3               Fungsi                                      

1.5.4               Kategori Jawatan                         13

1.6  Pemegang saham                                   14

1.7  Kedudukan ****** Sebelum Langkah Pemulihan                                                             14
1.8  Isu                                                        15


2.0  Faktor Pemulihan Syarikat                 16


2.1  Implikasi Kewangan                               16

2.2  Implikasi Situasi Persekitaran                 16

2.3  Cadangan                                            19

2.3.1               Tujuan                               19
  
2.3.2               Reaksi Ekonomi                  19

2.3.3               Meningkatkan Nilai Faedah

      Kumpulan                       21

 
3.0 Strategi                                            25


      3.1  Pendekatan Maxi-Maxi                  25

      3.2.1     Kemaskini Dalaman                25

      3.2.2     Permodalan Semula                27

      3.2.3     Memperkukuhkan Sumber

Korporat                               29

      3.2        Kaedah Dilaksanakan              30

      3.2.1     Pengekalan Imej                    30

Perlaksanaan Projek Pembinaan

Perumahan                           30

      3.2.3     Pelupusan Kepentingan           31

      3.2.4     Penjualan Bangunan Yang

Dimiliki                                  31

      3.2.5     Membatalkan Pembelian Aset

                    Tanah                                32

             3.2.6      Pembelian Saham Anak Syarikat

Milik Pihak Lain                     32

      3.2.7     Pengekalan Saham                 33

      3.2.8     Menaiktaraf Kepentingan         33

      3.2.9     Peningkatan Dagang Papan Chi 34

      3.2.10    Cadangan Penamatan Anak

                    Syarikat                              34

      3.2.11    Pinjaman                              35

 

4.0 Ulasan                                             35


      4.1  Kesan Strategi *******                35

4.1.1               SWOT                            36

4.1.2               Cadangan                       38

4.1.3               Potensi                          39

4.1.4               Penemuan                      40

4.1.4.1        Polisi                       41

4.1.4.2        Kewangan                42

4.2  Kesimpulan Penganalisaan Diatas   42

4.2     Persoalan Oleh Pengkaji                43

 

5.0 Rumusan                                          46

 


      Rujukan                                             49

 

Kesihatan dan Keselamatan


PERKONGSIAN PENGETAHUAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN


 
* Masalah-masalah pekerja

* Organisasi bertanggungjawab mencipta dan mengekalkan persekitan kerja yang bebas daripada masalah yang boleh mengakibatkan kecederaan, penyakit dan kematian.

* Kematian

* Burnout

* Program Penjagaan Kesihatan Pekerja (Employee Wellness Programme)

* Program Keselamatan

 


A.        TEKANAN KERJA


 
* Tekanan ialah perbezaan antara keadaan yang dipersepsikan dengan keadaan yang diingini oleh pekerja.

* Tekanan mempengaruhi 2 tingkahlaku :-

* Kesihatan psikologikal dan fisiologikal pekerja

* Usaha pekerja untuk mengatasi tekanan dengan menghalang atau mengurangkannya.

* Faktor utama (di Amerika Syarikat) yang menyebabkan tekanan ialah :-

* Terlalu banyak kerja

* Kekurangan masa untuk diri sendiri

* Kurang kawalan untuk pekerjaannya.

* Kesannya :-

* Tingkat ketidakhadiran yang tinggi

* Pusingganti

* Kebimbangan

* Saling pergantungan

* Kawalan tekanan

* Organisasi

* Pengurusan menghalang

* Mengekalkan budaya produktif

* MBO

* Mengawal persekitaran fisikal

* Kemudahan-kemudahan kesihatan pekerja

* Pekerja sendiri

* Meditation

* Exercise

* Menghapuskan faktor yang menyebabkan tekanan

* Kaunseling

* Cuti

 

1.          Kawalan Tekanan – Organisasi


* Pengurus halangan

* Pengurus-pengurus mengenalpasti masalah yang bakal wujud dan mengambil langkah-langkah mengatasi masalah-masalah tersebut.

* Tinjauan dan temuduga pekerja secara berkumpulan – alat penting

* Budaya produktif

* Kenyataan misi yang merangkumi pengekalan persekitaran organisasi yang positif dan kepuasan pekerja akan dapat mengurangkan tekanan.

* Pengurusan melalui objektif (MBOs)

* Mengenalpasti matlamat pekerja, mengesahkan tanggungjawab dan memperkukuhkan komunikasi akan mengurangkan tekanan pekerja semasa kerja.

* Mengawal persekitaran fisikal

* Mengurangkan pencemaran bunyi, suhu dan sebagainya

* Persekitaran yang selamat.

* Kemudahan-kemudahan kesihatan pekerja.

* Meningkatkan kemudahan kesihatan untuk meningkatkan kesihatan dan moral pekerja seterusnya mengurangkan tekanan.

 

2.          Kawalan Tekanan – Peribadi


* Meditation

* Rehat secara mental dan fisikal – mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan kepuasan dan prestasi pekerja

* Exercise

* Jogging, badminton, aerobik, menunggang basikal atau berenang – menyihatkan secara mental dan fisikal.

* Menghapuskan factor-faktor yang menyebabkan tekanan.

* Kaunseling

* Cuti

 

3.          Burnout


* Lebih teruk daripada tekanan pekerjaan.

* Burnout – persepsi bahawa seseorang telah memberi lebih daripada menerima.

* Boleh berlaku di semua peringkat.

* Are you burnout?

* Lima tanda amaran – burnout!

* Pekerja tidak mempunyai suara dalam cara bagaimana hendak melaksanakan sesuatu pekerjaan.

* Perasan tidak dapat mengejar orang lain.

* Sentiasa sakit.

* Keinginan untuk berhenti kerja tetapi takut.

* Perubahan-perubahan  mendadak di tempat kerja.

 

4.          Tanda-tanda Burnout Pekerja


* Fisikal

* Pakaian, sakit kepala, tulang belakang, gastrik, ketidakhadiran, Depresi dan letih.

* Sakit kerongkong

* Emosional

* Bongkok, bosan, rasa benci, putus asa.

* Tingkahlaku

* Produktiviti rendah, tidak terfokus, tidak hadir, rasa benci, penyalahgunaan dadah.

 

Langkah-langkah Menghalang Burnout


* Menerima hakikat bahawa masalah itu wujud

* Organisasi mempunyai polisi, orientasi dan latihan untuk membantu mereka mengatasi masalah burnout.

* Melatih pengurus untuk mengenalpasti masalah burnout dan menghantar pekerja tersebut untuk kaunseling.

* Had masa – untuk menghalang tekanan dan burnout.

* Mengiktirafkan sumbangan pekerja.

* Menyediakan kemudahan pekerja meluahkan emosi masing-masing.

* Membekalkan kemudahan latihan semula.

 

B.        Program Penjagaan Kesihatan Majikan

 
* Faedah Program Kesihatan (wellness program)

* Penambahbaikan fisiologikal

* Mengurangkan berat badan, kekuatan yang lebih tinggi, kurang merokok, tekanan darah yang lebih baik, mengurangkan tekanan.

* Perubahan tingkahlaku

* Mengurangkan masalah ketidakhadiran, produktiviti yang rendah, kemalangan disebabkan keletihan, kreativiti, tuntutan insurans.

* Faedah Kepada Organisasi

* Mengurangkan tuntutan insurans, kurangkan kematian akibat kemalangan, mengurangkan kos pampasan, meningkatkan moral dan produktiviti.

 

Masalah Penyalahgunaan Alkohol/Dadah/Merokok


* Pengujian Dadah – polisi yang sesuai

* Akta bebas daripada dadah 1988

* Polisi, program kesedaran, situasi gunatenaga, notifikasi agensi, usaha ‘good faith’, pengujian.

* Penyalahgunaan alcohol

* Menghalang melalui pendidikan, polisi dan program pemuliharaan.

* Merokok

* Menghalang secara keseluruhannya (ban), galakan ‘No Smoking’, Kawasan Larangan Rokok (bahaya).\


1.Program Keselamatan


* Latihan dan orientasi pekerja ke arah tingkahlaku bekerja secara selamat.

* Lima langkah utama mencegah kemalangan :-

* Menghapuskan gangguan

* Menggunakan alat-alat yang selamat

* Papan kenyataan – amaran

* Melatih pekerja

* Pakaian, kasut, topi keselamatan dan sebagainya.


2. Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan


    Pekerjaan


* Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

* Setiap pekerja mesti dibekalkan dengan persekitaran bekerja yang selamat, bebas daripada gangguan/kecederaan.

* Majikan perlu mematuhi piawaian dan perundangan kesihatan dan keselamatan (Rujuk OSHA)…. rujuk kajian kes.

* National Institute  for Occupational  Safety and Health (NIOSH) (rujuk NIOSH)

* Membuat penyelidikan dan mengumpul data tentang keselamatan dan kesihatan pekerja.

* Piawaian Ergonomik